مشق هنر


وبسایت در حال به روز رسانی می باشد.


به زودی

باز میگردیم...در حال بارگذاری
مشق هنر

برداشت

برداشت

برداشت

به یک نوبت فیلمبرداری از یک "نما"یا یک صحنه می‌گویند.
بعضی از فیلمسازها مانند "جان فورد" معمولا یکی دو نوبت بیشتر از یک صحنه فیلم نمی‌گیرند و بعضی از فیلمسازها مانند "ویلیام وایلر" که به طنز او را "وایلر ۹۰ برداشتی" هم می‌گفتند، ممکن است بار و بارها برداشت را تکرار کند.
مدت طول زمان یک "نما" گاهی کوتاه و چند ثانیه‌ای و گاهی به اندازه‌ی کل فیلم طولانی‌است(مانند فیلم‌های یک برداشتی).
در کلام آخر باید بگویم توجه کنید که "برداشت" همان "نما" است،  منتها برداشت از یک نما ممکن است "تکرار" شود و یک "نما"ی واحد سه یا چهار نوبت یا بیشتر فیلمبرداری"برداشت" شود.


برداشت کنار گذاشته شده یا out_Take:
برداشتی که در نسخه نهایی فیلم به کار نمی‌رود.


برداشت مجدد:
فیلمبرداری مجدد از یک یا چند صحنه