مشق هنر


وبسایت در حال به روز رسانی می باشد.


به زودی

باز میگردیم...در حال بارگذاری
مشق هنر

خانواده آقای هاشمی

موجودی: 100

خانواده آقای هاشمی

خانواده‌ی آقای هاشمی 

نمایشنامه‌ای ایرانی و کمدی است که نگاهی به تاریخ نمایش ایران دارد و در قالب قصه‌ای امروزی از بطن خانواده‌های ایران ۱۴۰۰ درآمده.

خانواده‌ای که قصد دارند هم زمان دو نوع نمایش سنتی متضاد را تمرین کنند تا در عید امسال به یاد پدر و مادر مرحومشان اجرا کنند.-هزینه ارسال محاسبه شده است.