مشق هنر


وبسایت در حال به روز رسانی می باشد.


به زودی

باز میگردیم...در حال بارگذاری
مشق هنر

عکاسی

ظرفیت: 0

عکاسی

* سرفصل های کلاس * :


آشنایی با ساختمان دوربین

آشنایی با انواع لنزها

آشنایی با انواع دوربین و کاربرد آنها

آشنایی با اصول کارکرد دیافراگم

آشنایی با سرعت شاتر و حساسیت (ایزو)

آشنایی با اصول عمق میدان

به کارگیری نور و رنگ در عکاسی

رنگ های اصلی و فرعی

آشنایی با انواع نور ها

شناسایی اصول نورپردازی

آشنایی با انعکاس دهنده ها و رفلکتور

توانایی ایجاد ترکیب بندی

شناسایی نقاط طلائی

آشنایی با انواع ترکیب بندی

آشنایی با پرسپکتیو

توانایی ترمیم و باز سازی

شناسایی اصول اصلاح رنگ و تعادل رنگ ها