مشق هنر


وبسایت در حال به روز رسانی می باشد.


به زودی

باز میگردیم...در حال بارگذاری
مشق هنر

استوری بورد

استوری بورد

استوری بورد

استوری بورد که از نظر لغوی به معنای فیلم‌نامه‌ی مصور شده است مجموعه‌ای از طراحی‌ها یا عکس‌ها از هر نما یا بخشی از نمای فیلم ِ در دست تهیه‌ است و معمولا با شرح مختصری همراه می‌شود تا در مرحله‌ی فیلم‌برداری و تدوین از آن استفاده شود. استوری بورد در واقع، چیزی شبیه طرح یادداشت‌های اولیه است و به فیلم‌ساز این امکان را می‌دهد تا پیش از آغاز مرحله‌ی فیلم‌برداری و تدوین، تسصوری از صحنه‌ها داشته باشد و در ضمن، کار در مرحله‌ی فیلم‌برداری و تدوین آسان‌تر باشد. با استوری بورد می‌توانند فیلم‌نامه را به نماهای متعددی تقسیم کنند و در مورد نحوه‌ی تنظیم و آرایش نماها تصمیم بگیرند ( در واقع، یک جور تدوین مقدماتی) و در ضمن، محل استقرار دوربین را پیشاپیش معین می‌کنند.

">

 

استوری بورد

استوری بورد که از نظر لغوی به معنای فیلم‌نامه‌ی مصور شده است مجموعه‌ای از طراحی‌ها یا عکس‌ها از هر نما یا بخشی از نمای فیلم ِ در دست تهیه‌ است و معمولا با شرح مختصری همراه می‌شود تا در مرحله‌ی فیلم‌برداری و تدوین از آن استفاده شود. استوری بورد در واقع، چیزی شبیه طرح یادداشت‌های اولیه است و به فیلم‌ساز این امکان را می‌دهد تا پیش از آغاز مرحله‌ی فیلم‌برداری و تدوین، تسصوری از صحنه‌ها داشته باشد و در ضمن، کار در مرحله‌ی فیلم‌برداری و تدوین آسان‌تر باشد. با استوری بورد می‌توانند فیلم‌نامه را به نماهای متعددی تقسیم کنند و در مورد نحوه‌ی تنظیم و آرایش نماها تصمیم بگیرند ( در واقع، یک جور تدوین مقدماتی) و در ضمن، محل استقرار دوربین را پیشاپیش معین می‌کنند.