در حال بارگذاری
مشق هنر

بازیگری

شروع : بهمن ماه 1400 مدت وبینار: 3 ماه

بازیگری

گذر از ناشناخته های سینما با الهام اخوان

همراه با مدرک پایان دوره معتبر

ظرفیت پذیرش محدود

 

 

نظرات