در حال بارگذاری
مشق هنر

فن بیان

شروع : مرداد 1400 مدت وبینار: 3 ماه

فن بیان

سرفصل‌های کلاس سخنوری و بیان :


۱- شناخت و کاربرد عناصر زنجیری (همخوانها و واکه‌ها) و عناصرزَبـَـرزنجیری (سرعت، وزن، آهنگ، تکیه، تاکید و سکوت و درنگ در گفتار)
۲- تلفظ و فراگویی کلمات
۳- اهمیت تنفس (دیافراگمی) و مدیریت آن تنفس
۴- زبان بـدن و فرازبان
۵- عناصر گفتگو (نوبت گیری، سخن‌بری و…)
۶- سخن و سخنوری و خطابه در کلام قدیم
۷- زبان محاوره، زبان معیار، زبان طبیعی، زبان تصنعی

⛔️ ظرفیت پذیرش محدود ⛔️

نظرات