در حال بارگذاری
مشق هنر

فن بیان

شروع : فروردین ماه 1401 مدت وبینار: ۳ ماه

فن بیان

مشق_هنر تقدیم می کند
کارگاه بیان  با :

👈👈👈 شهروز دل افکار 👉👉👉

🔶 تعداد جلسات : ۱۲ جلسه 🔶
🔷 ساعت جلسات : ۳ ساعت 🔷

📌کارگاه به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی میباشت

📌همراه با مدرک پایان دوره معتبر

📌در پایان دوره هنرجویان وارد یک پروژه خواهند داشت.

مدرس:شهروز دل افکار
مدیرکارگاه : سید مهران قریشی

⛔️ ظرفیت پذیرش محدود ⛔️

نظرات