در حال بارگذاری
مشق هنر

عکاسی

شروع : مرداد 1400 مدت وبینار: 3 ماه

عکاسی

* سرفصل های کلاس * :


آشنایی با ساختمان دوربین
آشنایی با انواع لنزها
آشنایی با انواع دوربین و کاربرد آنها
آشنایی با اصول کارکرد دیافراگم
آشنایی با سرعت شاتر و حساسیت (ایزو)
آشنایی با اصول عمق میدان
به کارگیری نور و رنگ در عکاسی
رنگ های اصلی و فرعی
آشنایی با انواع نور ها
شناسایی اصول نورپردازی
آشنایی با انعکاس دهنده ها و رفلکتور
توانایی ایجاد ترکیب بندی
شناسایی نقاط طلائی
آشنایی با انواع ترکیب بندی
آشنایی با پرسپکتیو
توانایی ترمیم و باز سازی
شناسایی اصول اصلاح رنگ و تعادل رنگ ها

نظرات