در حال بارگذاری
مشق هنر

طراحی صدا و صداگذاری

شروع : بهمن ماه 1400 مدت وبینار: 3 ماه

طراحی صدا و صداگذاری

ظرفیت محدود

💥همراه مدرک پایان دوره معتبر
سرفصل های کلاس :

🔹صدا چیست ؟
🔹صدا در فرایند فیلمسازی
🔹 عناصر تشکیل دهنده صدای فیلم
🔹نحوه تعامل عوامل تولید فیلم از منظر صدا
🔹 صداگذاری و طراحی صدا از کجا شروع می شود و تفوتشان در چیست
🔹 میکس صدای فیلم و ارتباط آن با مخاطب

نظرات