در حال بارگذاری
مشق هنر

برداشت

دسته بندی: فیلمنامه نویسی

برداشت

برداشت

به یک نوبت فیلمبرداری از یک "نما"یا یک صحنه می‌گویند.
بعضی از فیلمسازها مانند "جان فورد" معمولا یکی دو نوبت بیشتر از یک صحنه فیلم نمی‌گیرند و بعضی از فیلمسازها مانند "ویلیام وایلر" که به طنز او را "وایلر ۹۰ برداشتی" هم می‌گفتند، ممکن است بار و بارها برداشت را تکرار کند.
مدت طول زمان یک "نما" گاهی کوتاه و چند ثانیه‌ای و گاهی به اندازه‌ی کل فیلم طولانی‌است(مانند فیلم‌های یک برداشتی).
در کلام آخر باید بگویم توجه کنید که "برداشت" همان "نما" است،  منتها برداشت از یک نما ممکن است "تکرار" شود و یک "نما"ی واحد سه یا چهار نوبت یا بیشتر فیلمبرداری"برداشت" شود.


برداشت کنار گذاشته شده یا out_Take:
برداشتی که در نسخه نهایی فیلم به کار نمی‌رود.


برداشت مجدد:
فیلمبرداری مجدد از یک یا چند صحنه